سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/3/27
11:50 عصر

تاریکی/ترس/خدا/آرزو...

بدست اسماعیل معنوی در دسته


قبر

دنیایی که اینجا آخر آن است چقدر حقیر است. و جهانی که اینجا سراغاز آن است
چقدر ترس ناک ...