سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/10/16
1:6 عصر

برای دفاع از غزه آماده ایم

بدست اسماعیل معنوی در دسته غزه عرب سکوت مرگ لبیک

دیگر واقعا دیدن اخبار برایم سخت شده.دیدن کودکی که درآغوش مادر جان می دهد برای هر اهل انصافی سخت است و درمقابل شکم گنده هایی که با کفار حربی رقص شمشیر می کنند، اینها همه نشان از یک موضوع دارد وآن هم اینکه جهان در یک جهل مرکب به سر می برد جهلی که در عین گمان دانایی موجودیت دارد. از نگاه من مسئله غزه یک نتیجه بزرگ را در پی خواهد داشت وآن هم اجماع جهانی برای طلب کردن یک منجی ! شاید به هیچ طریق دیگری امکان بیداری مردم جهان _نه تنها مسلمین_ وجود نداشت زیرا ملتهای غیر مسلمان تنها با مشاهده یک فاجعه انسانی ونه اسلامی به میدان آمده اند ومن امیدوارم این مسئله مقدمه ای برای ظهور منجی باشد که همواره درمیان ما حضور دارد. وما در راستای لبیک به ندای امام مسلمین جهان برای دفاع از غزه آماده ایم .همین.

g