سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/11/5
9:4 عصر

احمدى نژاد در فیلم یوزارسیف چه مى خواهد؟

بدست اسماعیل معنوی در دسته یوزارسیف، احمدی نژاد، یوسف

یکی از مباحثی که این روزها سطور متعدد وبسایتهای ایرانی را به خودش اختصاص داده بحث شباهت رفتار و شیوه حکومتداری یوزارسیف به احمدی نژاد است .که معمولاً مطابق با سلایق خود این مهم را تفسیر می کنند.

از آنجایی که فیلمنامه این اثر قبل از به مسند رسیدن احمدی نژاد نوشته شده فرضیه سفارشی بودن بودن آن از ابتدا محکوم به بطلان است.شباهتهای موجود در این فیلم با رفتار رئیس جمهور ایران مدتها پیش بروز کرده بود (از 3تیر) اصولا دلیل اینکه وی را احیاگر اصول و مبانی انقلاب در سیستم مدیریتی می دانند همین است. قوانین وهنجارهای الهی همواره ثابت اند و هر کسی در هر زمانی با پیروی از الگوهای ارائه شده به بشر بوسیله پیامبران می تواند خود را شبیه آنان کند و این مسئله مختص به مقام ریاست جمهوری و یا دوران خاصی هم نمی شود! وقتی پیامبران الهی مدیران را به ساده زیستی، نیکی به محرومان، همزیستی با مستضعفان، رسیدگی به امورات و... سفارش کرده اند طبیعی است که هرکسی به هر اندازه بتواند به این سفارشات عمل کند به پیامبران نزدیکتر وشبیه تر خواهد بود.

از نگاه دیگر-آیا دشمنان مشترکی که همواره در مقابل عدالتخواهان قد بلند می کنند امروز دست به تخریب همه جانبه احمدی نژاد نزده اند؟