سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/3/13
4:4 صبح

نوین آمد...

بدست اسماعیل معنوی در دسته نوین

به لطف الهی و با همکاری جمعی از دوستان وبلاگ نویس نخستین شماره از هفته نامه نوین خوزستان با تیرا بالای بیست هزار نسخه منتشر شد(البته این نشریه در خوزستان فعلا هر ماه یکبار چاپ می شود)صفحه اول و دوم هم اکنون مقابل دیدگان شماست