سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/4/12
1:28 صبح

دزد...!

بدست اسماعیل معنوی در دسته

فردی را دیدند در حالیکه فرار می کرد مدام فریاد می زد «دزد! دزد! دزد!» و این درحالی بود که عده ای با فاصله کوتاهی بدنبال همین فرد می دویدند و آنها هم فریاد می زدند«دزد! دزد! دزد!».

اوضاع از این قرار بود که بنده خدای اولی همان دزد مورد نظر بوده که با اتخاذ یک سیاست تهاجمی سعی بر آن داشته تانظر عابرین را به یک دزد خیالی جلب کند.

حال قصه جناب مهندس میرحسین موسوی (البته شان ایشان اجل از دزدی است!)هم خیلی نمی تواند چیزی فراتر از این مسائل باشد اما سوال اینجاست در حالی که جناب موسوی با جدیت اصرار بر این فرضیه خود دارند که براساس آن در انتخابات ایران تقلب فاحش حداقل یازده میلیونی ! صورت گرفته در مقابل هیچ سندی که دال بر تقلب گسترده باشد ارائه نکرده و  ادله همسر مکرمه ایشان هم که  بیشتر جنبه طنز داشت! (مضمون:وقتی من اهل لرستان هستم چگونه ممکن است مردم لر به داماد خود رای ندهند؟!)

آیا ماجرای مهندس قانونمند ما شباهتی با همان دزد با هوش ندارد؟ راستی چه کسی تاکنون از ایشان پرسیده است که آیا شما واقعا ??میلیون رای داشتید؟! البته ما قانونمندیم و نظر شورای نگهبان را تایید می کنیم اما نکته قابل تامل اینجاست که بسیاری از ارای ماخوذه موسوی در واقع «آری»به موسوی نبوده و بیشتر یک «نه» به برخی انتقادات وارده به دولت بوده البته جریان حامی آقای هاشمی را نیز باید به آن افزود که این سلسله با سنگ تمام جناب خاتمی به پایان می رسد و از نگاهی نمی توان موسوی را دارای ??میلیون طرفدار دانست زیرا بسیاری از مردم تهران که رای اول خود را به وی داده بودند امروزه در اثر بی قانونی موسوی و همراهان نچندان با هوشش علیه وی موضع گرفته اند و این «مشت» نمونه خوبی از «خروار »آرای ملت ایران است.