سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/6/3
10:21 صبح

مسافر کشی در تهران برای تبلیغ مسیحیت

بدست اسماعیل معنوی در دسته

اخیرا گروهی از مبلغان دینی مسیحیت در تهران فعالیت خود را در قالب «رانندگان نیکوکار تاکسی» آغاز کرده اند.این رانندگان با سوار کردن مسافران ورساندن آنها به مقصد نهایی ازدریافت کرایه امتناع می کنند ودرعوض به مسافران خود انجیل هدیه می دهند . یکی از افرادی که مسافر خودروهای مسافرکش غیررسمس تبلیغ کننده دین مسیحیت شده بود به خبرنگار عصر ایران گفت:از میدان جمهوری به قصد انتهای اتوبان نواب سوار پراید شدم سه خانم دیگر نیز مسافر آن بودند .وی افزود:به اطمینان اینکه درون خودرو سه خانم نشسته اند سوار شدم وتا رسیدن به مقصد مسافران با راننده در مورد دین مسیحیت وبازگشت مسیح با یکدیگر بحث و جدل می کردند .مسافر خوروی مذکور تصریح کرد:یکی از مسافران زودتر از من پیاده شد وراننده بدون آنکه از او پولی بگیرد وی را به عیسی مسیح سپرد وکتاب انجیل را به اوهدیه کردولی او از پذیرفتن کتاب خودداری کرد