سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/5/16
9:55 عصر

ای منتقم ظلم سبز...

بدست اسماعیل معنوی در دسته

ای منتقم ظلم - سبز - رفته بر انقلاب خمینی...

ای در هم کوبنده سامری های نهضت خمینی...

هیهات از حیات ما و غربت ولی فقیه مان...

در این فرقه های آخرالزمانی ...

بصیرتی و فرقانی عطا نما...

مدد که مردود نشویم...

 

نویسنده: ناشناس