سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/6/5
1:11 صبح

چرا رهبری انتخابات را اعجاز الهی خواند...؟!

بدست اسماعیل معنوی در دسته

بعد از سلام.

وقتی هسته یک جریان از هم پاشیده بشود دیگر نمی توان امیدی به ادامه حیات آن داشت.

ماجرای اصلاح طلبان هم از این مسئله مستثنی نیست و ما امروزه می توانیم جریان تندروی اصلاح طلب(حساب افراد موجه جداست)را که طی سال های اخیر ضربات سهمگینی به انقلاب مردم ایران وارد کردند را از هم پاشیده بدانیم.

اگر به حافظه خود رجوع کنیم در می یابیم که برخی از  همین افرادی که هر چند شب یکبار در تلویزیون ظاهر می شوند و از خطاهای گذشته خود ابراز پشیمانی می کنند همانهایی اند که سال ها در دانشگاه ها و در مجامع مختلف به نام دموکراسی و جامعه مدنی فرمول های ناقص علوم انسانی غرب را برای جوانان ایران دیکته می کردند که امیدواریم این خطا ندانسته بوده باشد.وقتی نظریه پردازهای یک گروه از گفتار خود تبری بجویند چه حجتی بر رهروان آنهاست ، راهی را بروند که راه بلدشان از آن رو برگردانده ؟!

حال می توان فهمید که انتخابات دهم چه ثمراتی داشته است... سالها بود که این زخم های کهنه بدنه انقلاب مردم ایران را به درد آورده بود و موقعیتی برا ی مداوا پیش نمی آمد... حال باید درک کرد که آقا برای هر کلمه اش فکر و تدبیر می کند و بیخود نبود که این رفراندوم را اعجاز الهی خواند.