سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/7/1
1:9 صبح

خورشید اسمان،‏ راستش حسادت می کرد...(یادداشت میهمان)

بدست اسماعیل معنوی در دسته رهبر

سلام. ببخشید اگه دیر به دیر می نویسم. این یادداشت رو یکی از دوستن برام گذاشته با تشکر از ایشون.

این همه لشکر امده به عشق رهبر امده .یعنی چی ! 

   جمعه این هفته وقتی ساعت6به سمت دانشگاه تهران حرکت می کردیم  اگر بگم خیل عظیم  شاید این جمله  تکراری باشد ولی یاد شعار جدید مردم افتادم که  در این اواخر می گفتند این همه لشکر امد به عشق رهبر امده .

 این بار لشکر امده بود زود تر از خورشید امده بودند تا خورشید را ببیند نه مثل همیشه از پشت پنجره. و خورشید امد  .خورشید اسمان راستش حسادت می کرد که این همه انسان چرا طلوع من را  نگاه نمی کنند مگر اون پایین چه خبره کی اونجاست چی میگه درسته خورشید ماه بود.راستش همین خورشید بود که دیشب ماه اسمان را تایید کرد .واما خورشید چه گفت انوار تابان خورشید تابید و گفتنی ها را گفت و خورشد رفت و موقع برگشتن بود که تازه خورشید اسمان را دیدیم به کوری چشم بدان.این لشکر به عشق رهبر امده بود .

این همه لشگر آمده   به عشق رهبر آمده