سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/8/7
7:56 عصر

یادی از اولین دیدار ...

بدست اسماعیل معنوی در دسته امام رضا

خاطره اولین دیدار باتو هیچ گاه از ذهنم پاک نمی شود . مردم می گفتند هر کس برای اولین بار به زیارت می آید 3 آرزویش پذیرفته خواهد شد.من بودم و دنیای پاک کودکی و هزاران آرزوی کوچک و بزرگ راستش نمی دانم آن لحظه بواسطه تو از خدا چه خواستم اما همین قدر می دانم که اگردوباره این شانس را داشته باشم اینگونه خواهم گفت: آقای من ، عزیز من، اول خودت دوم خودت و سوم هم خودت ، من خودت را می خواهم وگرنه این دنیای وانفسا که در هر خرابه ای بدست آوردنیست... و آخرت هم مگر چیزی جز عصاره وجودی شماست؟!درج تصویر