سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/6/15
11:26 عصر

اینجا بهترین وبلاگ دنیاست!

بدست اسماعیل معنوی در دسته

اینجا بهترین وبلاگ دنیاست!

اینجا؛ بهترین، باحال ترین، باصفاترین، مدرن ترین، کارشناسانه ترین و...ترین وبلاگ روی کره زمین است.

تعجب کردید؟!

تعجب داره؟!

تعجب نداره؟!

قبل از اینکه کسی من را به توهم، دیوانگی ویا مبالغه متهم کنه حرف هایی دارم، پس متهم گریخت!

چه بسیار دیده ام انسانهایی را که پست ترین وناتوان ترین عنصرکائنات برایشان همان «خودشان»است. افکاربلندرا توهم وبلند پروازی می خوانند واندیشه های وسیع را خیالپرداز!

وچه اندک آنهایی اند که برای اهدافشان اهمیت قائلند، دور اندیشند و سینه ای فراخ دارند.

اما چرا اینجا بهترین وبلاگ دنیاست؟

او می گفت بهترین راه پیشرفت همین است که تو هرجا هستی وهرکاری که می کنی را مهمترین مکان وبا اهمیت ترین کار بدانی!

اگر چنین شد دیگر پس از زلزله ها هیچ ساختمانی ریزش نمی کند، چون معمار در ذهنش بهترین خانه دنیا را ساخته.

دیگر هیچ دختری از خانه فرار نمی کند چون مادر، بهترین دختر دنیا راتربیت کرده.

...پس حالا که اینجا بهترین وبلاگ دنیاست، هرچرندی نمی نویسم وهر پرندی نمی‏گویم تا شاید آدم هایی بخوانند که سرشان به تنشان زیادی نباشد! حتی شده روزی یک نفر!

دیگرهیچ.

تقدیم به شما