سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/6/19
5:12 عصر

چند رباعی از جلیل صفر بیگی

بدست اسماعیل معنوی در دسته

یک عمر تو زخم هایمان را بستی

هر روز کشیدی به سر ما دستی

شعبان که به نیمه می رسد آقا جان!

ما تازه به یادمان می آید هستی!

 

هم چاه سر راه تو باید بکنیم

هم اینکه از انتظار تو دم بزنیم

این نامه ی چندم است که می خوانی؟

داریم رکورد کوفه را می شکنیم

  

هر روز به ما اگر که سر هم بزنی

بر ریشه ی خواب ما تبر هم بزنی

آقا تو که خوب می شناسی ما را

 زنگ در خانه را اگر هم بزنی...

 

ازشنبه درون خود تلنبار شدیم

تا آخر پنجشنبه تکرارشدیم

خیر سرمان منتظردیداریم

جمعه شد و لنگ ظهر بیدار شدیم

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی قوم بختیاری www.hamtabar.ir