سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/10/12
12:24 صبح

اینجا غروب کربلا... سرها بر نیزه...

بدست اسماعیل معنوی در دسته

کربلا سرزمینی به وسعت همه تاریخ است و عاشورا روزی است که هیچگاه غروب نخواهد کرد. همواره در هر دورانی حسینی هست و یزیدی ... . هتاکان به ساحت مقدس سرور آزادگان در روز عاشورا صحنه ای رقم زدند که این مسئله برایمان بهتر ملموس شد. تصاویر خود گویاست.