سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/11/13
9:41 عصر

دکتری یا طلبگی ؟!

بدست اسماعیل معنوی در دسته

دکتری یا طلبگی، کدامیک؟!

چه دعواهایی که بر سر این مدرک دکتری در این دنیا رخ نداده است. البته یک روزگاری کلاس افراد به خط موبایلشان بود(0911) بعد روزگار گذشت و کیف اداری منشاء کلاس و افتخار شد و مدتیست که مدرک دکتری ملاک درجه روشنفکری و توسعه مرزهای اندیشه هاست!

چه رئیس جمهورهایی که در این کشور دکترای افتخاری نگرفته اند و چه سردارهایی که با شنیدن صدای دکتر قند دلشان آب نشده و "دکتر" را جایگزین "سردار" که همانا یادآور دوران بی نظیر مردان روح اللهی است نکرده اند.

اما در این وادی که هرکس بدنبال "دکتربودن" است من مردی را می شناسم که "طلبگی" را بر "دکتری" ترجیح می دهد. سخن کوتاه کنم وقتی از خبر بیست شنیدم که رهبر عزیزمان پیشنهاد مدرک دکترای افتخاری دانشگاه تهران را رد کرده بازهم خدا را شکر کردم که چنین رهبری داریم. 

dr