سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/12/25
10:26 عصر

منطقه عملیاتی شهید آبراهام لینکلن!

بدست اسماعیل معنوی در دسته خاتمی

وقتی باخبر شدم که سردار باقرزاده درخصوص عملکرد فرهنگی فاجعه بار دولت اصلاحات نما سخنانی داشته اند خوشحال شدم.مخصوصا اینکه این سخنان درخصوص شخص محمدخاتمی بود، سردار از عدم حضور و توجه خاتمی و همکیشانش در راهیان نور و فرهنگ ایثار و شهادت انتقاد کرده بود ومن از این جهت خوشحال شدم که طی 8ماه دفاع مقدس که پشت سر گذاشتیم بدلیل شدت و تعدد گاف های موسوی و کروبی خاتمی تا حدودی سعی کرده بود خود را از این دو جدا نماید که صدالبته مردم در 9دی و 22بهمن هر سه این بزرگواران را مورد عنایت قرار دادند. جالبتر اینکه رسانه های چپی و عموما مشکل دار وسایتهای فیلترشده با ذوق زدگی عکسی از خاتمی را منتشر کردند که در مناطق عملیاتی حضور داشته و من امشب اما با خاتمی حرفهای ناگفته زیادی دارم/

یقینا چند عکس ساده نمی تواند آن همه ظلم و بی اعتنایی شما به فرهنگ ایرانی اسلامی را پوشش دهد. هنوز هم قلب مادران شهدا با دیدن تصاویر رقص دختران نیمه عریان در جشنواره ایران زمینی که استاندار شما یکی از سخنرانانش بود به درد می آید. هنوز هم از اینکه آبراهام لینکلن را شهید نامیده اید در عجبم! هنوز هم انسانهایی هستند که از دیدن صحنه دست دادن یک ملبس به لباس شریف پیغمبر با دختران اجنبی غیرتشان به جوش آید! آقای خاتمی مهمتر از حضور در شلمچه اعتقاد به آن است، اعتقادی که در صحنه عمل نشانه هایی دارد و ما این نشانه ها را در دولت پوپولیست شما ندیدیم.

منصوبان به کدام دولت فتنه 18تیر را راه انداختند؟در 8ماه دفاع مقدسی که پشت سر گذاشتیم کدام جناح حامی اش تروریستها و بهایی ها بودند؟ براستی نظر شهدای شلمچه در این خصوص چیست؟ شما بهتر است به دیدار مناطق عملیاتی بروید که آبراهام در آن شهید شده است بگذارید ما در خاکهای شلمچه خودمان عشق بازی کنیم