سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/1/2
3:27 عصر

با عشق تو همـتـم مضاعف باشــد

بدست اسماعیل معنوی در دسته

در راه تو حرکتــم مـــضاعف باشــد

با یاد تو برکـــتــم مضــاعف باشـــد

ای سید ما امر تو بر روی دو چشم

با عشق تو همـتـم مضاعف باشــد

 

شاعرش را نمی شناسم!