سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/6/20
9:10 عصر

ماجرای من...

بدست اسماعیل معنوی در دسته

من اشتباه نکرده ام!

سفید سفید است.

آخر گفتم این همه حرف زدیم .

چرند گفتیم و پرند شنیدیم.

چه شد؟    شاخ کدام غول را شکستیم؟

بعضی وقتها سکوت معنای بهتری دارد... 

می‏خواهیم نفس بکشیم...آلوده است هوای دل... تمیزش کنید. همین

کاغذ