سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/3/24
6:34 عصر

لپ تاپ، چفیه، ساندیس!

بدست اسماعیل معنوی در دسته

بسیجی های امام خامنه ای تفاوتشان این است که بیشتر شبها در فضای سایبر ایست بازرسی می زنند/ لپ تاپ، موبایل ، چفیه و تعدادی هم ساندیس همراه با نی اضافه برای فرو کردن در چشم سران فتنه و آدم های دو پهلو و سه پهلو و نهایتا پیچ گوشتی های چهارپهلویی که هیچ پیچی را باز نمی کنند!
سادنیس تو رو عشقه