سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/9/17
7:18 عصر

یک نفربرای همه ، همه علیه یک نفر!

بدست اسماعیل معنوی در دسته اقتصاد احمدی نژاد مردم یوسف تحلیل خبر خبرنگار علمی

راستش را بخواهید از آنهاییم که حتی طاقت دیدن صحنه کشته شدن یک مورچه را هم ندارم چه رسد به اینکه بخواهم بنشینم ودعواهای دسته جمعی وبدتر از آن،  چندنفر به یک نفر را ببینم.

این گفتنی ها بر زبانم رانده شد چون همین امروز که برای سرزدن به هم تبار می آمدم در میانه راه متوجه شلوغی شدم به آنطرف خیابان رفتم و در عین ناباوری صحنه ای را دیدم که خیلی برایم سخت بود چندنفر آدم چماق به دست به جان یک بنده خدا افتاده بودند و تا می خورد می زدند!  آنجا تعجبم بیشتر شد که عده ای هم به او ناسزا می گفتند، بعد از وساطت کردن راهی منزل شدم .روزنامه  را که باز کردم نمی دانم چرا بازهم یاد آن دعوا افتادم هر کسی از هرطرف بهانه ای پیدا کرده بود تا به طریقی این آقای رئیس جمهور ما را زیرسوال ببرد راستش وجه اشتراکش با آن دعوا همان چندنفر به یک نفر بود که من بازهم متاثر شدم اما اینبار با خود گفتم هم تبار جای خوبیست که بخواهم درد دل هایم را با دوستان اهل قلم وبعضاً نخبه مطرح کنم.

در اینکه احمدی نژاد زحمات فراوانی می کشد وپرکارترین وفعال ترین رئیس جمهور ایران بوده همه اتفاق نظر دارند حتی مخالفینش! و دراینکه  بازهم احمدی نژاد کاستی ها ومشکلاتی دارد همه اشتراک نظر دارند حتی موافقینش! اما حالا این ها چرا این همه طبل می کوبند که مردم به او رای ندهند را باید از خودشان پرسید.

هر کس از هر طرفی می رسد از این باغ گلی می چیند از پورمحمدی وزیرسابق کشور گرفته تا دانش جعفری وزیرسابق اقتصاد تا جناب هاشمی رفسنجانی!  البته نشریات زنجیره ای نیز همانند همان هایی که به آن بنده خدا ناسزا می دادند هماره در حال سیاه نمایی عملکرد دولت نهم هستند. البته اساتید تخریب بخوبی کار خود را بلدند و در این وادی کم نمی گزارند، یکی از مهمترین انتقاد-بخوانید تخریب-هایی که بر دولت نهم از هر طرف شلیک می شود، نظریه غیر علمی بودن برنامه های این دولت است.  تخریب چی ها بخوبی می دانند باید وصله ای بیابند که قابلیت چسبندگی داشته باد مطمئنا هیچ گاه مردم تهمت اختلاص و توصیه و... را بر احمدی نژاد صحیح نمی دانند ازاین رو عنوان می شود که کارهای دولت غیر کارشناسانه است! البته هیچ ناظر منصفی نمی تواند بر برخی اشتباهات دولت وحتی شخص رئیس جمهور چشم بشود لکن انتقاد سازنده را برای همین مواقع خلق کرده اند! دکترالهام سخنگوی دولت در یک جلسه خصوصی در اهواز-که برخی نویسندگان همین سایت نیز حضور داشتند-این مسئله را عنوان کرد ودر پاسخ اینگونه درخشید:«زمانیکه پنجاه اقتصاددان برای رئیس جمهور نامه نوشتند، چند سوال در زمینه چگونگی هزینه کردن پول نفت برایشان مطرح کردیم و قرار شد راهکارهای علمی و کارشناسیشان را ارائه دهند که با گذشت دو سال از آن روز هنوز یک برگه هم تحویل دولت نشده است! »

البته بازهم تاکید می کنم هیچ کس احمدی نژاد را اصول دین نمی داند و انتقاد از آن بسیار هم خوب است اما اگر به بهانه انتقاد کسانی قصد تخریب وتضعیف دولت را داشته باشند باید بدانند بگفته رهبری (مضمون) «خیانت ملی وحرام شرعی»مرتکب شده اند و«خداوند براحتی از آنان نخواهد گذشت».

هستم تا نیست.