سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/10/9
10:18 عصر

بازداشت میرحسین

بدست اسماعیل معنوی در دسته بازداشت میرحسین

هر چند که در اتفاقات و آشوب های پس از انتخابات که به این بهانه انجام
شد صحنه گردان واقعی امریکا و استکبار بود اما از عوامل آنها و در حالت
خوشبینانه خواص ساده لوحی که آتش بیار معرکه بودند نمی توان براحتی گذشت.

 

در
این میان آقای میرحسین موسوی با انتشار چندین بیانیه شدید بیشترین سهم را
در این خونریزی ها داشته و خواسته قاطبه مردم است که وی به اشد مجازات
برسد، از نگاه حقیر چهره واقعی موسوی به تازگی برای مردم روشن شده و با
اهانت برخی طرفداران وی به ساحت امام خمینی و جسارت به پیشگاه سرور
آزادگان جهان امام حسین (علیه السلام) که حتی مسیحیان نیز به ایشان احترام
می نهند حتی برای بسیاری از آنان که به هردلیل به وی رای دادند روشن شد که
موسوی در خوشبینانه ترین حالت اگر انسان منافق و عامل مستقیم امریکا نباشد
حداقل انسانی ساده لوح است که براحتی ابزار دست دشمنان مردم ایران شده
است.