سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/12/15
12:5 صبح

شین مثل شریعتمداری!

بدست اسماعیل معنوی در دسته حسین شریعتمداری

متانت، استدلال و منطق اولین ویژگی هایی است که می توان برای تاثیرگزارترین تحلیلگر ایرانی برشمرد. همو که روزانه آسیب ها و انحرافات متعددی را در کشور شناسایی و برطرف می کند آری از حسین شریعتمداری سخن می گویم.

در این روزگار که کمتر می توان چهره مشهوری را یافت که به مسائل مالی و اخلاقی آلوده نشده باشد، شریعتمداری با وجود برخی انتقادهای موجود یر جریده اش توانسته در این آسمان پر خطر کیهانی را هدایت کند که در راه راست طی مسیر می کند.

به قول آقای رسایی کسی که فریاد می زند معلوم است که جیبش را پر نکرده اندو کسی که سکوت می کند ممکن است جیبش را پر کرده باشند، حسین آقا از انهایی است که از قبل انقلاب همواره فریادهایی زده که مهمترین آنها در دوره اصلاحات بود آنزمانی که یک تنه توانست از پس قطار نشریات زنجیره ای بر بیاید.

برای سلامتی و استمرار قلمت دعا می کنیم.همین.