سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/9/15
3:21 عصر

آیا شما خائن هستید...؟!

بدست اسماعیل معنوی در دسته غدیر، عید، جانشین

از کودکی عادت کرده ام برای پذیرش هر چیز برای خودم دلیل و سند می آورم و البته گاهی برخی مسائل را فراتر از کشش عقلم تشخیص می دهم و آنگاه است که به یک فرد مطمئن متمسک می شوم. اما هدفم از ذکر این نکات این بود که مقدمه ای ذکر کنم برای عنوان نمودن این مطلب که براستی مگر دین ما ناقص بود که در غدیر خم کامل شده باشد؟  اصلا مگر معرفی یک نفر بعنوان جانشین چقدر اهمیت دارد که آن روز را عیدبزرگ خداوند بنامند؟

همگان اینگونه می گویند که با توجه به فرارسیدن زمان رحلت پیامبر (صلی الله علی و آله)می بایست شخصی بعنوان جانشین معرفی می شد تا رهبری ملت حفظ شود و از هم پاشیدگی در جامعه رخ ندهد. اما نگارنده این سطور معتقد است که این جنبه ظاهری موضوع است و محتوا چیز دیگریست، از نگاه من معرفی علی (علیه السلام) بعنوان جانشین رهبر جامعه اسلامی دین اسلام را امتیازی بخشید تا همیشه در تاریخ جاری بماند ، یعنی هرگاه پیامبر و یا ولی تان در بین شما نبود باید علی زمانتان را دریابید و به او دست بیعت دهید، دوستان و همراهان من با هر تفکر سیاسی و جبهه و گروه، علی زمانتان را دریابید،  شما مسئول هستید شاید اگر امروز با علی بیعت نکنیم و اوامرش را اطاعت ننماییم اگر در حجه الوداع هم همراه پیامبر(صلی الله علی و آله)  بودیم به خاندانش خیانت می کردیم ...