سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/4/16
6:6 عصر

سلام برسرزمین اعتکاف

بدست اسماعیل معنوی در دسته اعتکاف، مهدی، کربلا

احمد-علی-زهرا-میلاد-مریم-بابک... و تو همچنان اسامی مدعوین خود را می نوشتی و من هماره در حسرت یک نیم نگاه.

 نمی دانم شاید ظرف چرکین قلب من طاقت جوشش طراوت شراب اعتکافت را نداشت، به کدامین خطا از صفحه عاشقانت قلم گرفته شدم؟! شاید نه ! همین که امروز به تو امیدوارم و به سوی تو آمده ام خود نشانه ای از شعله ور بودن مشعل عشقت در صحرای سرد و ناریک قلبم است.

همیشه برایم سوال است فرزند زهرا این روزها در کدام مسجد به اعتکاف می رود. کدام حریم برای وجود نازنینش پاکتر است؟ برای او که عین پاکی و عین صداقت و عین صفاست ... کدام حریم بهتر از سرزمین خونین کربلا.. همان جایی که هنوز با خاطراتش زنده ام و اگر کسی از کوچه قلب ما عبور می کند به حرمت این است که روزگاری با پای پیاده به شوقش طی طریق کردم ...

سلام برسرزمین اعتکاف مهدی(عج)...کربلا

l